Saturday, July 11, 2009

دانلود آخرین نسخه منتشر شده فیری گیت

Saturday، July 11، 2009

دانلود آخرین نسخه منتشر شده فیری گیت

شنبه 20 تیر

پروکسی های ارسال شده در زمان ارسال همگی تست شده و کار میکردند پروکسی ها HTTP پروکسی میباشند و از کشور چین و برای استفاده در نرم افزار فیری گیت قرار داده شده اند


121.9.221.187:80
218.14.227.197:3128
121.11.87.171:80
61.172.246.180:80
221.130.191.216:8080
121.9.221.189:80
58.213.152.15:3128
220.168.209.117:80
60.12.226.18:80
202.98.23.116:80
121.12.249.207:3128
61.172.249.96:80
61.172.244.108:80
121.9.221.188:80
121.58.96.10:3128
60.190.139.10:80
222.68.206.11:80

آموزش ست کردن پروکسی چینی روی فیری گیت

آموزش ویدیویی http://www.4shared.com/file/117357849/a93633c/learn_freegate.html

بر روی فیری گیت پروکسی هایی از کشور چین ست میکنیم تا ما را به عنوان یک کاربر چینی شناسایی کرده و بدون محدودیت خدمات خود را در اختیامان قرار دهد

همان طور که اطلاع دارید فیری گیت به علت مشکلاتی سرویس خود را برای ایران فطع نموده

تصویر یک زمانی که ما پروکسی را بر روی فیری گیت ست میکنیم - پروکسی ما 218.14.227.197:3128 از کشور چین

تصویر دو هم اکنون فیری گیت به سرور اتصال پیدا کرده با پروکسی که به آن دادیم و ما را به عنوان یک کاربر چینی شناسایی کرده است

تصویر سه برای تغییر پروکسی میتوان از گزینه مربوطه Proxy Setting استفاده کرد

Followers

Blog Archive